537 020 699
general Terms and conditions
Firma: MEDIfitness, s.r.o.
Cihlářská 3731/10
669 02 Znojmo
IČO:02584786
DIČ: CZ02584786
Zájemce souhlasí s uveřejněním fotografií a videozáznamů z akcí, pořádaných MEDIfitness.
Zájemce souhlasí se zpracováním, shromažďováním a nakládáním se svými osobními daty „fitness centrem MEDIfitness“ pro potřeby této organizace na dobu neurčitou až do jeho písemného vyjádření nesouhlasu. Zájemce o členství má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu, včetně dalších zákonných práv dle § 21 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Tímto svůj souhlas stvrzuji.